Lootemonitorid

Avalon FM seeriast loote- ja ema monitorid on Philipsi esimene ja ainus toode, mis pakub võimaluse eristada loote ja ema südame löögisagedust kasutades Smart Pulse tehnoloogiat. See ainulaadne ja innovatiivne tehnoloogia kasutamine suurendab oluliselt diagnostilist usaldusväärsust.

Avalon lootemonitoride perekond koosneb järgmistest seadmetest: Avalon FM20, FM30, FM40 ja FM50. Kuigi FM20/FM30 ja FM40/FM50 on erineva suurusega, on nende kõigi monitoridega töötamine väga sarnane. Avalon lootemonitoridel on kõigil ka samad andurid ning lisaseadmed. Kõik Avalon lootemonitorid ühilduvad Avalon CTS-i juhtmeta looteandursüsteemiga.

Philipsi loote-/emamonitorid on mõeldud rasedate naiste füsioloogiliste näitajate mitteinvasiivseks jälgimiseks sünnituseelsete katsete ja sünnituse käigus. FM30 ja FM50 on mõeldud ka invasiivseks jälgimiseks. Kõik monitorid on mõeldud loote ja ema pulsisageduse, emaka tegevuse, mitteinvasiivselt ema vererõhu jälgimiseks ning FM30, FM40 ja FM50 ka hapnikuga küllastatuse (SpO2) jälgimiseks. Kõik monitorid võimaldavad loote ja ema näitajate järgi alarmeerimist, patsiendi andmete ja seotud kõverate kuvamist, hoiustamist ja salvestamist ning patsiendi andmete edastamist patsiendi teabe- ja jälgimissüsteemi. Samuti ema sünnitusjärgseks jälgimiseks.

Avalon CTS juhtmeta looteandursüsteem võimaldab Teil sobiva lootemonitoriga ühendades teostada pidevat juhtmeta patsiendi jälgimist sünnituse eel ning selle ajal. Teil on võimalik mõõta loote pulsisagedust (LPS) mitteinvasiivselt ultraheli või invasiivselt vahetu ekektrogardiogrammi (VEKG) abil ning emakaaktiivsust välise Toco anduri abil. Looteparameetrid mõõdetakse ning edastatakse andurist põhijaama pidevate raadiosageduslainete abil, likvideerides sellega vajaduse patsiendijuhtmete järele. Põhijaamaga ühendatud lootemonitor kuvab ning salvestab parameetrid. Kõik andurid on veekindlad, mis tähendab, et te saate patsiente pidevalt nii vannis kui duši all jälgida.

Lisaküsimuste tekkimise korral võtke meiega ühendust.