DigitalDiagnost C90 täisdigitaalne röntgenseade

DigitalDiagnost C90 on mõeldud digitaalsete radiograafiakujutiste hõiveks, töötlemiseks, talletamiseks, kuvamiseks ja eksportimiseks. DigitalDiagnost C90 sobib kõigiks rutiinseteks radiograafilisteks läbivaatusteks, k.a erialased valdkonnad, nagu intensiivravi, traumatoloogia ja pediaatria, v.a fluoroskoopia, angiograafia ning mammograafia.

Süsteem sobib kõigiks rutiinseteks radiograafiauuringuteks, sh erivaldkonnad, näiteks intensiivravi, traumatoloogia ja pediaatria. Süsteemis kasutatakse ka niisuguseid täpsemaid rakendusi nagu luu allasurumine.


Standardsed radiograafiaprotseduurid on näiteks:

• röntgenuuringud skeletist, sh koljust, rindkerest, selgroost, vaagnast, ülajäsemetest,
alajäsemetest jne;
• röntgenuuringud kopsudest;
• röntgenuuringud pehmest koest, nt kõhust;
• ülevaatekujutis kogu selgroost patsiendi vertikaalses ja horisontaalses asendis;
• ülevaatekujutis kogu jalast patsiendi vertikaalses ja horisontaalses asendis.

Kasutajale on saadaval järgmised ülesvõttetehnikad:
• detektori ülesvõte vertikaalse, horisontaalse ja/või kaldus rötngenikiirega;
• tasuta ülesvõttetehnika tasuta SkyPlate’i detektorile;
• tasuta ülesvõttetehnika Philipsi või muude tarnijate CR-süsteemidele ja filmikassettidele;
• käsitsi ülesvõttetehnikad: kV-mA-ms; kV-mAs; kV-mAs-ms;
• automaatne ülesvõttetehnika: AEC kV, mA, AEC-kV langeva koormusega.

Seadme infobrožüür.

Patsientide uuringuprotokollid: